Dostupnost

Valad Europe ("Valad") uznává a uvědomuje si, že je důležité poskytovat webové stránky, které jsou přístupné pro všechny skupiny uživatelů, včetně zdravotně postižených osob, kteří trpí slepotou, horším zrakem, ztrátou sluchu, poruchami pozornosti a koncentrance, kognitivní omezení, pohybovým omezením, poruchami řeči, fotosenzitivou a kombinace všech těchto zdravotních postiženích.

Valad navrhl tento web s přhlédnutím a  podle pokynů stanovených přístupnosti webu W3C Initiative (WAI).

Web Content Accessibility Guidelines (odst. WCAG) 2.0 zahrnuje celou řadu doporučení pro vytváření webového obsahu přístupnější širšímu okruhu osob se zdravotním postižením a také doporučeních, aby obsah webu byl více použitelný pro uživatele obecně.

V dvanácti pokynech těchto přístupů jsou:

 1. Poskytovat textové alternativy pro netextové obsahy stránek.
 2. Poskytovat titulky a alternativy pro audio a video obsah.
 3. Adaptabilní tak, aby obsah byl k dispozici bez pomocné technologie.
 4. Použijte dostatečný contrast tak, aby věci byly snadno vidět a slyšet.
 5. MAby všechny funkce klávesnice byly přístupné.
 6. Poskytněte uživatelům dostatek času na přečtení a použití obsahu.
 7. Do not use content that causes seizures.
 8. Nepoužívejte obsah, který způsobuje záchvaty a pohoršení.
 9. Pomožte uživatelům orientovat  se a najít požadovaný obsah.
 10. Změntě text na čitelný a srozumitelný, aby se obsah objevil předvídatelným způsobem.
 11. Pomocte uživatelům vyvarovat se chyb a opravit případné chyby.
 12. Maximalizujte kompatibilitu se současnými i budoucími technologiemi.

Existují tři úrovně shody s přístupnosti zásady: (nejnižší), AA, a AAA (nejvyšší) a naším cílem je, aby odpovídaly úrovni AA. Nicméně toto jsou pouze orientační ukazatele a v některých případech není vhodné a technicky možné, aby zapadaly přesně do všech kontrolních bodů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně dostupnosti tohoto webu kontaktujte prosím: david.svoboda@valad.cz