Ochrana Soukromí

Valad  se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí.

Tato politika (spolu s našimi podmínkami pro použití jiných dokumentů uvedených za tímto účelem) stanoví základ, na kterém budou všechny osobní údaje, které shromažďujeme od vás, nebo které jste nám poskytli, mohou být zpracovány naší společností. Přečtěte si prosím pozorně níže uvedený text a  prostudujte naše názory a postupy, pokud jde o vaše osobní údaje a jak s nimi budeme zacházet.

Pro účely zákona na ochranu dat 1998 (zákon), je správce údajů Valad Management Services Limited 64 Row North, Londýn W1K 7DA.

Informace, které mohou být shromažďovány o Vás

Můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto údaje o Vás:

 • Informace, které poskytnete vyplněním formuláře na našich stránkách www.valad.eu (odst. naše webové stránky). Toto zahrnuje informace poskytnuté v okamžiku registrace na web, předplacením našich služeb, vysíláním materiálu nebo žádost o další služby.
 • Pokud nás budete kontaktovat písemně, můžeme vést záznamy o korespondenci.
 • Rovněž Vás můžeme požádat o vyplnění dotazníku, který používáme pro výzkumné účely, ale nemusíte na něj reagovat.
 • Podrobnosti o vašich návštěvách na našich stránkách, včetně, ale nikoli výhradně, provozních údajů, umístění dat, blogů a dalších komunikačních dat, ať už jsou potřebné pro vlastní účely a prostředky, které vám umožní přístup na naše stránky.

IP adresy

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně případů, kdy je k dispozici Vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče, pro správu systému a hlášení souhrnných údajů našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o prohlížení našich akcí a vzorů, a nejde o identifikaci jedince.

Cookies

Ze stejného důvodu můžeme získat všeobecné informace o využívání internetu pomocí souboru cookie, který je uložen ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače. Cookies obsahují informace, které jsou převedeny na váš pevný disk počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše stránky a poskytovat lepší a personalizované služby. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro provoz stránek. Pokud se u nás zaregistrujete, nebo pokud budete i nadále používat naše webové stránky, souhlasíte s našim používání cookies.

Můžete blokovat cookies aktivací nastavení vašeho prohlížeče, který vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče zablokovat všechny cookies (včetně základních cookies) nemusí být přístup ke všem nebo části našich stránek umožněn. Pokud máte v nastavení prohlížeče cookies tak, náš systém vytvoří cookie, jakmile navštívíte naše webové stránky.

S výjimkou základních cookies, budou všechny soubory cookie smazány po sedmi dnech.

Tam, kde budeme ukládat Vaše osobní údaje

Data, která jsme od vás získali mohou být přeneseny a skladovány v místa určení mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Poskytnutím svých osobních údajů, souhlasíte s tímto převodem, skladováním nebo zpracováním. Přijmeme veškerá přiměřená opatření nezbytná k zajištění toho, že vaše data budou zpracovávány bezpečně av souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Tam, kam Vám bylo poskytnuto heslo (nebo tam, kam jste si  ho zvolili), umožní Vám přístup k některé části našeho webu, jste odpovědni za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste nesdíleli heslo s nikým jiným.

Bohužel, přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože co nejlépe chráníme Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenesených na naše webové stránky a takový přenos je na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy s bezpečnostními funkcemi, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Způsoby využití informací

Používáme informace které jsou nám poskytnuty  následujících variantách a to:

 • Aby bylo zajištěno, že obsah z našich stránek je uveden v nejefektivnějším způsobem pro vás a pro váš počítač.
 • Aby vám poskytl informace, produkty nebo služby, které požadujete od nás, nebo které cítíme, že by vás mohly zajímat nebo tam, kde jste souhlasili s tím, že chce být kontaktován za těmito účely.
 • Chcete-li plnit závazky, vyplývající z případných dohod uzavřených mezi vámi a námi.
 • Abyste mohli využívat interaktivní funkce v našich službách, když se rozhodnete tak učinit.
 • Budem Vás informovat o změnách našich služeb.

Zveřejnění vašich informací

Můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje u každého člena naší skupiny, což znamená u naší Technické podpory, u naší Hlavní holdingové společnosti a jejich dceřiných společností, jak jsou definovány v kapitole 1159 z obchodního zákoníku Spojeného království z roku 2006.

Můžeme zpřístupnit vaše osobní informace třetím osobám:

 • V případě, že se uskuteční nákup nebo prodej podniku nebo jiného aktiva, v tomto případě můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje perspektivnímu prodejci nebo kupci takového podniku či aktiv.
 • Pokud Valad (Evropa) plc nebo podstatný vlastník všech jejích aktiv bude převzata třetí stranou, v tomto případě Osobní údaje, které o zákaznících máme,  budou z jedním z převáděných aktiv.
 • Máme povinnost mlčenlivosti a nesdílení vašich osobních údajů za účelem dosažení souladu s jakoukoli právní povinnosti, nebo v zájmu zajištění nebo použítí naší podmínky používání a dalších dohody, nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti pro Valad Europe plc.

Vaše práva

Máte právo požádat nás, abychom zpracovali vaše osobní údaje pro marketingové účely. Budeme vás informovat obvykle (před sběrem dat), pokud chceme, aby vaše údaje byly použíty pro tyto účely nebo pokud máme v úmyslu zveřejňovat vaše informace třetí straně pro takové účely. Můžete uplatnit své právo bránit takové zpracování kontrolou některé políčka na formulářích, které používáme pro sběr dat. Můžete také využít právo kdykoli kontaktovat nás na centrále 64 Row, Londýn W1K 7DA nebo admin@valad.eu.

Naše webové stránky mohou čas od času  obsahovat odkazy na webové stránky a od našich partnerských sítí, zprávy inzerentů a přidružených společností. Pokud se budete držet odkaz na některý z těchto stránek, prosím berte na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za politiku těchto stránek. Zkontrolujte prosím, zda tuto politiku a bezpečnost akceptujete, než poskytnete své osobní údaje na těchto webových stránkách.

Přístup k informacím

Zákon vám dává právo přístupu k údajům které jsou u nás skladovány. Vaše právo přístupu může být vykonávána v souladu se zákonem. Každá žádost o přístup může podléhat poplatku ve výši 10 liber, aby pokrývala naše náklady a poskytne tak informace o informacích, které o vás máme.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Jakékoli změny můžeme provést na zásadách ochrany osobních údajů v budoucnu, tyto změny budou zveřejněny na této stránce a tam, kde uznáme za vhodné. Oznámení o těchto změnách dostanete  e-mailem.

Kontakt

Dotazy, připomínky týkající se této ochrany osobních údajů, jsou vítány a měly by být řešeny na 64 Row Severní, Londýn W1K 7DA nebo admin@valad.eu.