Všeobecné Podmínky

Tato záložka (spolu s doklady uvedenými na této straně) vám sdělí, podmínky užívání, které mohou být využity na našich webových stránkách www.valad.cz (náš web), ať už jako návštěvník nebo jako registrovaný uživatel. Prosím přečtěte si tyto podmínky použití dříve, než začnete naše stránky používat. Používáním našich stránek dáváte najevo, že souhlasíte s těmito podmínkami a že se zavazujete je dodržovat. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami použití, prosím, zdržet se používání našich stránek.

Informace o nás

Web www.valad.cz provozuje Valad Česká republika ("My"). Správce stránek je registrován v Rumunsku pod IČO 24261780 RO, mající sídlo v 46 Grigore Cobalcescu ulici, Bukurešť, Rumunsko 1. 

Přístup na naše stránky

Přístup na naše stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo odstoupit od provozování těchto stránek stejně tak si vyhrazujeme právo na změnu služeb, které poskytujeme na našich stránkách bez předchozího upozornění (viz níže). Neneseme a neponeseme odpovědnost za to, pokud z jakéhokoli důvodu budou naše stránky k dispozici kdykoliv v budoucnu anebo a z jakéhokoliv pozdnějšího období.

Čas od času můžeme omezit přístup k některým částí našich stránek nebo k celé naši stránce a to tak, že přístup budou mít pouze registrovaní uživatelé.

Pokud se rozhodnete stát se registrovaným uživateleme nebo jím již jste a pro Váš přístup je potřeba zadat heslo nebo jakýkoli jiný údaj, jako součást našich bezpečnostních postupů, je nutné zacházet s těmito údaji jako s důvěrnými a nesmíte je zveřejnit žádné třetí straně. Máme právo zablokovat jakékoliv přihlášení uživatele nebo heslo, ať už jste si ho zvolili sami nebo Vám bylo přiděleno námi, kdykoliv, pokud jste podle našeho názoru nedodržela některé z ustanovení těchto podmínek použití.

Při použití našich stránek, je nutné postupovat v souladu s ustanoveními naší politiky užívání webových stránek právě používáním Podmínek užívání našich stránek.

Tyto podmínky jsou zodpovědné pro zajištění všech opatření nezbytných pro vás, tak abyste měli přístup na naše stránky. Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které přístup na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení získali jsou si take vědomi těchto podmínek, a že postupují v souladu s nimi.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem licence všech práv duševního vlastnictví na našich stránkách  a materiálu zveřejněného na těchto stránkách. Tato díla jsou chráněny autorskými právy a úmluvami na celém světě.  Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete vytisknout jednu kopii  a můžete si stahovat výpisy z jakýkoliv podstránek z našich stránek pro vaše osobní potřeby a následně můžete upozornit ostatní v rámci Vaši organizace i na materiály zveřejněné na našich stránkách.

Nesmíte měnit papírové nebo digitální kopie všech našich materiálů, které byly vytištěny nebo stáhnuty a to v žádném případě. Dále nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video či audio sekvence nebo jakékoliv kreslené animace či plány odděleně od jakéhokoliv doprovodného textu.

Naše výhradní  postavení (a to postavení zjištěných přispěvatelů) jako autorů a vlastníků materiálů na našich stránkách musí být vždy potvrzena a zvěřejněna.

Nesmíte použít žádnou část materiálů z našich stránek pro komerční účely, aniž byste získali naše písemné k tomuto kroku.

Pokud tisknete, kopírujete nebo stahujetet jakékoli části našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, bude vaše právo na používání našeho webu okamžitě zastaveno a zablokováno. Následně musíte vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste takto získali.

Naše odpovědnost

Materiály zobrazené na našich stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoli podmínek záruky nebo záruky týkající se jejich přesnosti. V rozsahu povoleném zákonem, my, ostatní členové naší skupiny společností a třetích osob spolupracujích s námi tímto výslovně vylučujeme:

  • Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly být předpokládané zákonem, společné právo nebo právo vlastního kapitálu.
  • Veškerá odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody vzniklé uživateli v souvislosti s našimi stránkami  nebo v souvislosti s jejich užíváním nemůže být po naší společnosti nárována. Odpovědnost neschopnosti používat naše stránky nebo výsledky užívání našich stránek, odkazy na jakékoliv webové stránky s ní související a veškeré materiály zveřejněné na našem webu, včetně a bez omezení jakoukoli odpovědnost za:
  • ztráta příjmu nebo jiných způsobů obohacení;
  • ztráta oprávněnosti pro podnikání;
  • ušlý zisk nebo výpověď z jakékoliv smlouvy;
  • ztrátu očekávaných úspor;
  • ztráta dat;
  • ztráta a poškození dobrého jména;
  • nehospodárné řízení osob a užívání kancelářského vybavení
  • a pro jiné a další případy: ztráta nebo poškození jakéhokoliv druhu, vznikají a způsobení deliktu (včetně nedbalosti), porušení smlouvy, ikdyž lze předpokládat, že tato podmínka nebrání tomu, aby žádosti o ztrátě nebo poškození hmotného majetku nebo jakékoliv jiné nároky na přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny žádné z kategorií uvedených výše.

Tím není dotčena naše odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti, ani naši odpovědnost za podvodné zkreslení či omyl, jako za základní věci, ani žádné jiné povinnosti, která nelze vyloučit nebo omezit podle příslušného zákona.

Potenciální investoři musí spoléhat na své vlastní zhodnocení právních, regulačních, zdaňovacích, finančních a jiných rizicích a důsledcích jakékoliv investice nebo transakce.

Informace o vás a vašich návštěvách na našich stránkách

Zpracováváme informace o vás a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pomocí našich stránek, souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že veškeré údaje poskytnuté vámi jsou správné.

Viry, hacking a jiné trestné činy

Nesmíte zneužívat náš web a vědomě zavádět viry, trojské koně, logické ataky nebo jiné materiály, který je škodlivý nebo technologicky může zpusonit našemu system škodu. Museli byste se pokusit o získání neoprávněného přístupu na naše stránky přes server na němž jsou uloženy naše webové stránky nebo se pokusit připojit jakýkoliv počítač a pomocí něho se připojit na naši databázi a stránky. Nesmíte útočit na naše stránky přes denial-of-service útoku nebo přes distribuovaný DoS útok na naše služby.

Tím, že poruší toto ustanovení, byste spáchá trestný čin zneužívání počítačů v rámci zákona 1990. Budeme muset ohlásit takové porušení k příslušným orgánům činnými v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že zveřejněníme Vaši identitu k těmto orgánům. V případě takového porušení, bude vase používání našich webových stránek okamžitě zrušeno.

Dále  neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené přes distribuovaný denial-of-service útok, viry nebo přes jiné škodlivé technologické materiály, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení a počítačové programy, data nebo jiné vlastnické materiály z důvodu vašeho používání našich webových stránek nebo při stahování jakéhokoliv materiálu zveřejněného na těchto stránkách, nebo na jakékoli webové stránky s ní souvisí.

Odkaz na naše stránky

Můžete získat odkaz na naše domovské stránky, pokud se získáte naše povolení s předstihem, a to způsobem, který je spravedlivý, právní a nepoškozuje naši pověst, ale nesmí vytvořit vazbu tak, aby navrhnul jakoukoli formu sdružení, schválení nebo potvrzení z naší strany tam, kde žádná neexistuje.

Nesmíte vytvořit odkaz z jakékoli webové stránky, které nejsou ve vašem vlastnictví.

Naše stránky nesmí být koncipovány na jiném místě, ani nemůžete vytvořit odkaz na jakékoli části našich stránek, než směrem k domovské stránce. Vyhrazujeme si právo na odstoupení připojení oprávnění bez předchozího upozornění. Webová stránka, ze které jste připojeni musí splňovat ve všech ohledech normy stanovený v naší uživatelskéí politice obsažené v těchto Podmínek používání.

Pokud chcete jakkoliv k materiálu na našich stránkách, než je uvedeno výše, prosím zašlte svůj požadavek na adresu:  david.svoboda@valad.cz.

Odkazy z našich stránek

Tam, kde naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek a zdrojů a proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tyot zdroje nebo za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z jejich užívání. 

Ochranné známky

"Valad" je ochranná známka Valad (Evropa) plc.

Možnosti

Můžeme revidovat a upravovat tyto podmínky používání kdykoli a to úpravou této stránky. Očekává se od vás průběžná kontrola těchto stránek čas od času.  Vyhrazujeme si právo učinit oznámení o všech změnách, které jsme udělali, protože jsou pro vás závazné. Některá z ustanovení těchto podmínek použití může být také nahrazena ustanoveními nebo vyhláškami jinde, v rozsahu našich stránek.

Vaše dotazy

Máte-li jakékoli dotazy k materiálu, který se objeví na našich stránkách, kontaktujte nás prosím na david.svoboda@valad.cz.